Lajitoiminta 

Seuran tavoitteena on vakiinnuttaa pyöräilytoiminta Kainuuseen, aktivoida lajin pariin uusia harrastajia ja tuoda esille lajin monipuoliset mahdollisuudet eri alalajeja hyödyntäen. 

Seuran rooli on rakentaa Kainuun ympäristöön harrastajia aktivoivaa toimintaa. Seura haluaakin aktivoida kuntoilijoita lajin pariin yhteislenkein ja erilaisin tapahtumin osallistujan iästä riippumatta. Haluamme olla myös luotsaamassa kilpatoimintaan panostavia urheilijoita kohti kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa.